Newsroom

Notificare evenimente corporative SNG

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., va informam ca in data de 22 aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net realizat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A în anul 2019 și aprobarea dividendului brut total pe acţiune repartizat din profitul net realizat în anul 2019 şi, parţial, din rezultatul reportat. Dividendul total brut este in valoare de 1,61 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.07.2020 ca ex – date, 24.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.