Newsroom

Notificare evenimente corporative SMTL

SIMTEL TEAM S.A., va informeaza ca in data de 28.12.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al SIMTEL TEAM S.A., cu suma maxima de 141.000 lei, prin emiterea unui numar de maxim 705.500 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,20 lei fiecare.

Emisiunea de actiuni noi se va face in doua etape, in prima etapa putand fi subscrise si varsate de detinatorii de drepturi de preferinta, iar in a doua putand fi subscrise prin intermediul unei oferte adresate unui numar maxim de 149 de investitori si investitori calificati (cunoscut ca „plasament privat”) pentru actiunile ce vor ramane nesubscrise la finalul primei etape.

In prima etapa, a exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi subscrise de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobandit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.

Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta va fi de 5 zile lucratoare, dupa care va incepe durata exercitarii drepturilor de preferinta, care nu va fi mai mica de o luna de la data stabilita in Prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei. Exercitarea drepturilor de preferinta se va face prin subscrierea si varsarea in numerar a unei actiuni noi pentru fiecare 10 drepturi de preferinta detinute, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Pretul de subscriere va fi pretul mediu ponderat calculat pentru ultimele 30 de zile calendaristice anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, la care se va aplica o reducere de 25% conform formulei matematice: „Pretul de emisiune = pretul mediu ponderat de tranzactionare in ultimele 30 zile calendaristice * 0,75”.

I.2. Stabilirea datei de 01.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 31.01.2022 ca ex – date, 02.02.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.