Newsroom

Notificare evenimente corporative SMTL

Conducerea Simtel Team (denumita in continuare “Compania”) informeaza piata ca in sedinta din 12.05.2022, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (“ASF”) a aprobat Prospectul UE de Crestere al Companiei aferent majorarii capitalului social cu aport in numerar.
Calendarul  majorarii de capital social este urmatorul:

  • Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta 27.05.2022 – 25.06.2022
  • Publicarea raportului despre incheierea etapei 1 – 27.06.2022
  • Etapa 2: plasament privat pentru actiunile ramase  – Stabilita printr-o decizie separata a Administratorului Unic.

Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.12.2021.

Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 01.02.2022, sau de catre investitorii care dobandesc drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.

Pentru subscrierea unei noi actiuni sunt necesare 10 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.

Pretul pe actiune in prima etapa a fost stabilit la 18,1994 lei/actiune. Pretul pe actiune include valoarea nominala a actiunii (0,2 lei) si prima de emisiune (17,9994 lei).

Actiunile nou emise, ramase nesubscrise in etapa de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite unui numar maxim de 149 de investitori la un pret de 18,2094 lei/actiune. Pretul pe actiune include valoarea nominala a actiunii (0,2 lei) si prima de emisiune (18,0094 lei).

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Publicarea Prospectului de Oferta .

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.