Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF5 II

SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., va informam ca in data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 84.081.469,35 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.15  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 28.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.05.2019 ca ex-date, 17.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.