Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF5

SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., va informam ca in data de 28.04.2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 25.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.05  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.07.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.07.2021 ca ex-date, 30.07.2021 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners