Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF5

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., va informam ca in data de 24.02.2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 52.214.914,30 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.10  lei/actiune.

I.2. Se aproba data de 22.03.2021 ca Data Platii catre cei 5.730.349 actionari SIF Oltenia SA, inscrisi în Registrul detinatorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 a dividendelor repartizate din profitul net al anului 2019 si care au fost sistate la plata din data de 16.07.2020.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentulcare se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners