Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF5

SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., va informam ca in data de 28 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 52.214.914,30 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.10  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.06.2020 ca ex-date, 01.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.