Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF4

Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., va informeaza ca in data de 08.09.2021, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis urmatoarele:

I.1. Se aproba documentul de oferta publica concurenta de cumparare de actiuni emise de societatea SIF MUNTENIA S.A. Bucuresti, initiata de dl.Madadi Behboud, oferta cu urmatoarele caracteristici:

– Numarul de actiuni care fac obiectul ofertei: 55.000.000 actiuni, reprezentand 7,0095% din capitalul social

–   Perioada de derulare: 15.09.2021 – 28.09.2021

Data limita pana la care se pt depune spre aprobare amendamentele privind majorarea pretului este 22.09.2021, ora 10:00, data si ora la care urmeaza a avea loc la sediul A.S.F. licitatia privind majorarea preturilor. Ulterior licitatiei si aprobarii amendamentului cu privire la majorarea pretului, oferta concurenta cu cel mai mic pret va fi revocata.

II.1. Se prelungeste perioada de derulare a ofertei publice de cumparare de actiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. Bucuresti, initiata de catre SIF MUNTENIA S.A. Bucuresti ( aprobata prin Decizia ASF nr.1047/25.08.2021), termenul unic de inchidere a ofertelor publice concurente fiind 28.09.2021, inclusiv.

Data limita pana la care se pt depune spre aprobare amendamentele privind majorarea pretului este 22.09.2021, ora 10:00, data si ora la care urmeaza a avea loc la sediul A.S.F. licitatia privind majorarea preturilor. Ulterior licitatiei si aprobarii amendamentului cu privire la majorarea pretului, oferta concurenta cu cel mai mic pret va fi revocata.

III.1. Se suspenda derularea ofertei publice de cumparare de actiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. Bucuresti, initiata de catre SIF MUNTENIA S.A. Bucuresti  si intermediata de S.S.I.F BRK Financial Group S.A., incepand cu data de 15.09.2021 si pana la data la care este publicat amendamentul referitor la majorarea de pret.

IV.1. Se suspenda derularea ofertei publice concurente de cumparare de actiuni emise de SIF MUNTENIA S.A. Bucuresti, initiata de catre dl. Madadi Behboud  si intermediata de catre ALPHA BANK ROMANIA S.A., incepand cu data de 15.09.2021 si pana la data la care este publicat amendamentul referitor la majorarea de pret.

V.1. Se suspenda de la tranzactionarea pe B.V.B actiunile emise de SIF MUNTENIA S.A. Bucuresti incepand cu data de 22.09.2021 si inclusiv pana in ziua publicarii anuntului privind cel mai mare pret rezultat in urma licitatiei.

Pentru detalii va rugam sa accesati Decizii A.S.F.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.