Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF3

SIF TRANSILVANIA S.A., va informam ca in data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 26.165.569,94 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0121  lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 03.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.10.2019 ca ex-date, 24.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.