Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF2

Societatii de Investitii Financiare Moldova S.A., va informam ca in data de 27.04.2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba reducerea capitalului social de la 100.217.917,60 lei la 98.947.917,60 lei, respeciv cu suma de 1.270.000 lei, ca urmare a anularii unui numar de 12.700.000 actiuni proprii dobandite de catre societate conform Hotararii AGEA nr. 3 din 18.04.2019.Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Moldova SA va avea valoarea de 98.947.917,60 lei împărțit în 989.479.176 acțiuni.

II. Se aproba derularea unui program de rascumparare a unui numar maxim de 20.800.000 actiuni proprii dupa cum urmeaza :

–  maxim 11.000.000 actiuni, (1,0976 % din capitalul social, in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor. Achizitia se va face prin Oferta Publica

–  maxim 9.800.000 actiuni, 0,9779 % din capitalul social, in vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”. Achizitia se va face prin achizitie directa din piata.

III. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 59.063.889 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.06  lei/actiune.

III.2. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2020 ca ex – date, 11.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.