Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF2

Societatii de Investitii Financiare Moldova S.A., va informam ca in data de 18.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba reducerea capitalului social de la 101.317.917,60 lei , la 100.217.917,60 lei, respeciv cu suma de 1.100.000 lei, ca urmare a anularii unui numar de 11.000.000 actiuni proprii dobandite de catre societate conform Hotararii AGEA nr.2 din 27.04.2018.Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Moldova S.A. va avea valoarea de 100.217.917,60 lei impartit in 1.002.179.176 actiuni.

II. Se aproba derularea unui program de rascumparare a unui numar maxim de 20.300.000 actiuni proprii dupa cum urmeaza:

–  maxim 15.300.000 actiuni, 1.5101% din capitalul social, in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor. Achizitia se va face prin Oferta Publica

–  maxim 5.000.000 actiuni, 0.4935% din capitalul social, in vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”. Achizitia se va face prin achizitie directa din piata.

III. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 30.256.347 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0304  lei/actiune.

III.2. Stabilirea datei de 10.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.05.2019 ca ex – date, 30.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.