Newsroom

Notificare evenimente corporative SIF1

SIF BANAT CRISANA S.A. va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, in suma de 30.450.603 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,06 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.07.2022 ca ex – date, 28.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.