Newsroom

Notificare evenimente corporative SFG

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., va informam ca in data de 25 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018. Dividendul brut este in valoare de 0,3524 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 04.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.10.2019 ca ex – date, 25.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.