Newsroom

Notificare evenimente corporative SFG

PHERA FRANCHISE GROUP S.A., va informeaza ca in data de 04.02.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 35.000.884,61 lei din profitul net nedistribuit al anului 2020, precum si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,9021 Lei.

I.2. Stabilirea datei de 09.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.05.2022 ca ex – date, 30.05.2022 ca data platii.

II. Pentru detalii va rugam sa accesati: Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra