Newsroom

Notificare evenimente corporative SFG

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., va informam ca in data de 2 martie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net ramas nedistribuit, aferent exercitiului financiar 2018. Dividendul brut este in valoare de 0,3525 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.03.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.03.2020 ca ex – date, 31.03.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati:

II. Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

II.1 Plata dividend – Transa 2 2018

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.