Newsroom

Notificare evenimente corporative SEOM

GERMINA AGRIBUSINESS S.A. BUCURESTI., va informam ca in data de 14 decembrie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea sumei de 4.998.364,04 RON, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva de reevaluare a Societatii la data 30.09.2020, cu destinatia “dividende”, respectiv un dividend de 0,37 RON brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.12.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.12.2020 ca ex – date, 15.01.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners