Newsroom

Notificare evenimente corporative SEOM

GERMINA AGRIBUSINESS S.A. BUCURESTI., va informeaza ca in data de 18.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1  Se aproba repartizarea unui dividend anual in valoare de 0,99 lei/actiune, din care valoarea de 0,72 lei/actiune a fost distribuita ca dividend interimar in baza hotararilor AGOA din 27.01.2022, iar diferenta in valoare de 0,27 lei/actiune urmeaza a fi repartizata in baza prezentei Adunari Generale si va fi platita la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

I.2. Stabilirea datei de 06.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.05.2022 ca ex – date, 17.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.