Newsroom

Notificare evenimente corporative SEOM

GERMINA AGRIBUSINESS S.A. BUCURESTI., va informeaza ca in data de 27.01.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1  Se aproba repartizarea sumei de 9.916.365,6 ron, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva de reevaluare a Societatii la data de 30.09.2021, cu destinatia “dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,72 ron/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.02.2022 ca ex – date, 04.03.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.