Newsroom

Notificare evenimente corporative SEOM

GERMINA AGRIBUSINESS S.A. BUCURESTI., va informeaza ca in data de 10.01.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1  Se aproba reducerea capitalului social subscris , cu suma de 32.421.820,80 lei, de la 33.772.730 lei la 1.350.909,20 lei, prin reducerea valorii nominale a fiecarei actiuni de la 2,50 lei la 0,10 lei.

I.2. Se aproba plata catre actionarii societatii inregistrati ca atare la data de inregistrare, a sumei de 2,40 lei per actiune, inmultita cu numarul de actiuni detinute si platite de fiecare actionar indreptatit, cu aplicarea si retinerea la sursa a impozitului aplicabil, conform prevederilor legale incidente.

II.1. Stabilirea datei de 28.04.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.04.2022 ca ex – date, 10.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.