Newsroom

Notificare evenimente corporative SEOL

Semrom Ooltenia S.A. va informam ca in data de 26.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2020, din care suma de 357.334 lei pentru dividend. Dividend brut 0,032 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 01.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.09.2021 ca ex – date, 20.10.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners