Newsroom

Notificare evenimente corporative SEOL

Semrom Ooltenia S.A. va informeaza ca in data de 20.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2021, din care suma de 871.203 lei pentru dividend. Dividend brut 0,045 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 23.09.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.09.2022 ca ex – date, 12.10.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.