Newsroom

Notificare evenimente corporative SCD

ZENTIVA SA, va informam ca in data de 30.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu suma maxima de 30.000.000 RON, prin aport in numerar, prin emisiunea unui numar de 300.000.000 actiuni noi, avand o valoare nominala de 0,10 RON/actiune. Se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (0,10 lei/actiune) a actiunilor. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.
Pentru subscrierea unei actiuni noi este necesar un numar de 1,3898 drepturi de preferinta. Numarul maxim de actiuni noi ce se poate achizitiona, se poate afla prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul de drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (1,3898). In cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi subscris nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni noi care poate fi subscris va fi rotunjit la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 16.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2019 ca ex – date, 17.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.