Newsroom

Notificare evenimente corporative SCBC

S.C. SCUT S.A. BACAU, va informam ca in data de 18 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 221.013  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 1 leu/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2019 ca ex – date, 04.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.