Newsroom

Notificare evenimente corporative SCBC

S.C. SCUT S.A. BACAU, va informeaza ca in data de 14.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Se aproba distribuirea de dividende in valoare de 508.329,90 lei (256.135 lei din profitul pe anul 2021 si 252.194,90 lei din rezerve).

Dividendul brut este de 2,3 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 13.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.05.2022 ca ex – date, 06.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.