Newsroom

Notificare evenimente corporative SCBC

S.C. SCUT S.A. BACAU, va informam ca in data de 23 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea de dividende in valoare de 221.013, ( 174.997 lei din profitul pe anul 2019 si 46.016 lei din rezerve).

Dividendul brut este de 1 leu/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.05.2020 ca ex – date, 15.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.