Newsroom

Notificare evenimente corporative SAFE

Safetech Innovations S.A., va informam ca in data de 16.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020,  din care suma de 437.500 lei pentru dividende.

I.2.   Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 2.500.000 (doua milioane cincisute mii) lei, prin emisiunea unui numar de 12.500.000 (douasprezece milioane cincisute mii) actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula 4 (patru) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta.

II.1. Stabilirea datei de 20.07.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.07.2021 ca ex – date, 30.07.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners