Newsroom

Notificare evenimente corporative SAFE

Safetech Innovations S.A., va informeaza ca in data de 18.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 9.975.000 (noua milioane noua sute saptezeci si cinci de mii) lei, prin emisiunea unui numar de 49.875.000 (patruzeci si opt de milioane opt sute saptezeci si cinci de mii ) actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face dupa formula 3 (trei) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta.

I.2. Se aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare in acest scop.

I.3. Stabilirea datei de 09.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.06.2022 ca ex – date, 10.06.2022 ca data platii.

II.1. Se aproba modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, din care suma de 4.156.250 lei pentru acordarea de dividende.

II.2. Stabilirea datei de 09.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.06.2022 ca ex – date, 16.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.