Newsroom

Notificare evenimente corporative SAFE

Safetech Innovations S.A., informeaza piata cu  privire la stabilirea pretului de subscriere pentru actiunile noi emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) din data de 19.07.2021

Pretul per actiune la care detinatorii de drepturi de preferinta vor putea subscrie („Etapa 1”) a fost stabilit la 10,4171 lei / actiune. Pretul per actiune include valoarea nominala (0,2 lei) si prima de emisiune (10,2171 lei). Pretul a fost calculat ca pretul mediu ponderat de tranzactionare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului pentru aprobarea de catre ASF, la care se aplica o reducere de 25%.

Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 31.08.2021 sau de catre investitorii care achizitioneaza drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 15,625 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Anterior perioadei de subscriere, drepturile de preferinta vor fi tranzactionate pe piata SMT a BVB pe o perioada de 10 zile lucratoare, incepand cu a cincea zi  lucratoare de la data publicarii prospectului. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF.

Actiunile nou emise, ramase nesubscrise in etapa exercitarii drepturilor de preferinta, vor fi oferite unui numar de maximum 149 de investitori („Etapa 2”) la un pret de 10,9380 lei / acțiune. Prețul per acțiune include valoarea nominală (0,2 lei) și prima de emisiune (10,7380 lei).

Etapa a 2-a va incepe in a 10-a zi lucratoare de la incheierea Etapei 1 si se va derula pe parcursul a 10 zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate prin decizia Administratorului unic al Companiei.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt stabilire pret majorare de capital si Erata la Raportul Curent nr. 38 – pretul per actiune Etapa 1 si 2 majorare

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.