Newsroom

Notificare evenimente corporative SAFE

Safetech Innovations S.A., va informam ca in data de 19.07.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 200.000 lei, prin emisiunea a 1.000.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,20 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se realizeaza in urmatoarele conditii:

1. Prin oferirea actiunilor nou emise, spre subscriere, catre:

a. actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social, care detin drepturi de preferinta pe care nu le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora;

b. persoanele ce au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social.

c. In cazul in care, dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, au ramas actiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat”) la un pret de emisiune egal cu 105% din pretul din prima etapa, conform formulei matematice: „Prețul din a doua etapa = prețul actiunii din prima etapa *1,05 ”.

2. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

3. Potrivit legii, numarul total al drepturilor de preferinta este egal cu numarul total de actiuni inregistrate in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de inregistrare aferenta majorarii de capital.

4. Pentru subscrierea unei actiuni nou emisa, in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta, este necesar un numar de 15,625 de drepturi de preferinta. Prin urmare, un detinator de drepturi de preferinta poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul detinator la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. Daca din calcule rezulta ca numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

5. Perioada de subscriere a actiunilor in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, data care va fi ulterioara Datei de Inregistrare aferenta majorarii si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

6. Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: „Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile *0,75 ”.

7.Actiunile nou emise, ramase nesubscrise in etapa exercitarii drepturilor de preferinta, vor fi oferite in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat”) la un pret ce va fi egal cu 105% din pretul din prima etapa a majorarii, descrisa la punctul 6, conform formulei matematice: „Prețul din a doua etapa = prețul actiunii din prima etapa *1,05 ”.

8. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui “plasament privat” vor fi anulate prin decizia administratorului unic prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus

I.2. Stabilirea datei de 31.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.08.2021 ca ex – date, 01.09.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners