Newsroom

Notificare evenimente corporative S.N. Nuclearelectrica S.A.

S.N. Nuclearelectrica S.A., va informam ca in data de 10 Decembrie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba distribuirea sumei de 485.437.300,11 lei sub forma de dividende, in conformitate cu prevederile art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.29/2017, punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului majoritar al SNN, Ministerul Energiei.
Dividendul brut este de 1,61 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 24.12.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.12.2018 ca ex – date, 28.12.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.