Newsroom

Notificare evenimente corporative RTRA

RETRASIB SA SIBIU, va informam ca in data de 6 septembrie 2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 9.879.684,2 lei, de la 10.001.205,4 lei la 121.521,2 lei,proportional cu cota de participare a fiecarui actioner,  prin micsorarea numarului de actiuni.

Reducerea va avea drept rezultat anularea unui numar de 98.796.842 de actiuni avand valoare nominala de 0,1 lei fiecare, actionarii fiind compensati in baza unui pret ce urmeaza a fi stabilit conform criteriilor prevazute de lege.

I.2. Stabilirea datei de 17.12.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.12.2019 ca ex – date si data de 18.12.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.