Newsroom

Notificare evenimente corporative RORX

ROMAERO SA BUCURESTI, va informam ca in data de 31.05.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social prin emisiunea unui numar de 737.594 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 2,5000 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare. Pretul de emisiune in cadrul dreptului de preferinta este de 2,50 lei/actiune. Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 8,875887 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjirea la prag inferior.

I.2. Stabilirea datei de 19.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.06.2018 ca ex – date, 20.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.