Newsroom

Notificare evenimente corporative ROMCARBON SA

ROMCARBON SA, va informam ca in data de 01.08.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si un dividendul brut in valoare de 0,0076 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 04.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.10.2018 ca ex – date, 24.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt plata dividende.