Newsroom

Notificare evenimente corporative ROCE

ROMCARBON SA, va informam ca in data de 29.08.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

I. Se aproba distribuirea ca dividende a sumei de 1.056.488,38 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2017, ramasa nedistribuita. Dividendul brut este in valoare de 0,0040 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 04.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.10.2019 ca ex – date, 24.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt plata dividende.