Newsroom

Notificare evenimente corporative ROCE

In calitatea dumneavoastra de actionar al ROMCARBON SA, va informam ca in data de 22.11.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

I.1. Se aproba distribuirea sub forma de dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, care a ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).

I.1.1. Se aproba, in completarea sumei de 2.641.220,96 lei, indicata la punctul 1 de mai sus, distribuirea ca dividende a sumei de 21.129.767,68 lei, reprezentand parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).

Dividendul total brut aferent exercitiului financiar 2021 ce se va distribui, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 1.1. de pe ordinea de zi, din suma totala de 23.770.988,64 lei este de 0,090 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in functie de situatia financiara a societatii si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

I.2. Stabilirea datei de 09.12.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.12.2022 ca ex date, fata de 21.12.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners