Newsroom

Notificare evenimente corporative RMAH

Farmaceutica REMEDIA S.A., va informeaza ca in data de 20.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea sumei de 4.759.036 lei, sub forma de dividende.
Dividendul brut este de 0,05 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.07.2022 ca ex – date, 29.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.