Newsroom

Notificare evenimente corporative RMAH

FARMACEUTICA REMEDIA SA, va informam ca in data de 15 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 2.121.796 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.02  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2020 ca ex – date, 02.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura agentul cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.