Newsroom

Notificare evenimente corporative RETZ

RETEZAT  S.A., va informam ca in data de 17 Aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 3.000.000 lei pentru dividende.

Aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 2,2094 lei.
I.2. Stabilirea datei de 08.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.05.2019 ca ex – date si data de 15.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.
Raport curent 18.04.2019 (ref Hotarari AGOA 17.04.2019, art.4, corectie ref data platii)