Newsroom

Notificare evenimente corporative RETZ

RETEZAT  S.A., va informam ca in data de 30 Martie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2019, din care suma de 3.000.000 lei pentru dividende.

Aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 2,2094 lei.
I.2. Stabilirea datei de 15.04.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.04.2020 ca ex – date si data de 20.04.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.