Newsroom

Notificare evenimente corporative RELE

RELEE SA MEDIAS, va informam ca in data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 114.783,45 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.21197  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.07.2019 ca ex – date, 19.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.