Newsroom

Notificare evenimente corporative REIT

Star Residence Invest va informeaza ca in data de 26.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, din care suma de 590.179,5 lei pentru dividende.

II.1. Stabilirea datei de 03.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.06.2022 ca ex-date, 24.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.