Newsroom

Notificare evenimente corporative REGL

REGAL  SA GALATI, va informam ca in data de 15 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2018, din care suma de 2.856.000  lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 2,38 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.06.2019 ca ex – date, 01.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.