Newsroom

Notificare evenimente corporative PTR

ROMPETROL WELL SERVICES S.A., va informam ca in data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 5.007.436 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.018  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.06.2019 ca ex – date, 02.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.