Newsroom

Notificare evenimente corporative PTR

ROMPETROL WELL SERVICES S.A., va informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, in suma de 1.629.634 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,005857970 lei/actiune.

I.2. Se aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 15.977.937 lei si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,057435153 lei brut/acţiune.

I.3. Se aproba schimbarea destinatiei sumei de 29.935.254 lei din alte rezerve si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,107606877 lei brut/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 06.10.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.10.2022 ca ex – date, 25.10.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.