Newsroom

Notificare evenimente corporative PTR

ROMPETROL WELL SERVICES S.A., va informam ca in data de 26.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 4.362.951 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,0156833 lei/actiune.

II.2. Se aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 29.210.045 lei si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,1050 lei brut/acţiune

I.2. Stabilirea datei de 18.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.06.2021 ca ex – date, 08.07.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners