Newsroom

Notificare evenimente corporative PTR

ROMPETROL WELL SERVICES S.A., va informam ca in data de 27 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 12.170.108 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0437 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.06.2020 ca ex – date, 09.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.