Newsroom

Notificare evenimente corporative PREH

PREFAB SA, va informam ca in data de 27.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 4.368.007,71 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.09  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.06.2021 ca ex – date, 08.07.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners