Newsroom

Notificare evenimente corporative PREB

S.C. PREBET AIUD S.A., va informam ca in data de 19 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 945.681 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,02076 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 10.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.05.2019 ca ex – date, 29.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.