Newsroom

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC SA Bucuresti, va informam ca in data de 22 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 27.389.256 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 46,1131 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.05.2019 ca ex – date, data platii 04.06.2019.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.