Newsroom

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC SA Bucuresti, va informeaza ca in data de 21.03.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea rezultatului curent si a rezultatului reportat inregistrat la data de 31.12.2021, din care suma de 32.866.262,45 lei sub forma de dividend.Valoarea dividendului este de 55,3342 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 06.04.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.04.2022 ca ex – date, data platii 21.04.2022.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.